Καριέρες

Εκδηλώσεις-Συναντήσεις

Χώρος εκδήλωσης
 
Περίοδος από
προς
Όρος αναζήτησης    Παρακαλώ εισάγετε έναν ή περισσότερους όρους αναζήτησης (κενό = "ΚΑΙ σύνδεσμο").Οι όροι αναζήτησης που συνδέονται με παύλα θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε εισαγωγικά (π.χ. "e-business").
Εάν δεν γνωρίζετε τη σωστή ορθογραφία του όρου ή αν θέλετε να ψάξετε για οικογένειες λέξεων, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τον λεγόμενο αστερίσκο (*) ως σύμβολο στη θέση συλλαβών ή χαρακτήρων. Ο αστερίσκος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο (π.χ. σύστημα *, συμπλ*, ) εκτός από στην αρχή μιας λέξης.
Ταξινόμηση κατά
 
[ |
]
 
 
09.-11.05.2017 | DARMSTADT, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Konaktiva Darmstadt

The recruiting fair Konaktiva takes place at the science and congress centre "darmstadtium", Schlossgraben 1. .

 
16.-17.05.2017 | KARLSRUHE, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

KIT-Karrieremesse

The KIT recruiting fair takes place on the south campus of the university of Karlsruhe, Engesserstr. 2.

 
18.05.2017 | CLAUSTHAL, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Hochsprung career fair

The career fair takes place in the Aula Academica, Aulastr. 8.

 
30.-31.05.2017 | KAISERSLAUTERN, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Treffpunkt Kaiserlautern

The career fair takes place in the foyer of the building 42 at the Technical University of Kaiserslautern.

 
12.-13.06.2017 | ERLANGEN, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

bonding career fair in Erlangen

The career fair takes place at the Faculty of Engineering of the FAU Erlangen.

 
19.-22.06.2017 | MÜNCHEN, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

IKOM Munich

The IKOM takes place in the building for mechanical engineering at the Campus Garching of the Technical University of Munich.

 
16.-24.09.2017 | FRANKFURT, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Career information at IAA

As an exhibitor at the IAA, we will be glad to inform you there also about careers and job opportunities at Schaeffler.

 
18.10.2017-18.10.2016 | OFFENBURG, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Recruiting fair Offenburg

The career fair takes place in the buidlings B and D of the University of Applied Sciences Offenburg.

 
24.-25.10.2017 | ILMENAU, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Inova

The career fair takes place at the Campus sports hall of the TU Ilmenau.

 
25.10.2017 | KARLSRUHE, Γερμανία | Έκθεση ή Workshop Aνεύρεσης Προσωπικού

Career Contacts

The career fair takes place at the Engländerplatz in Karlsruhe.

 
 
[ |
]